Trustees (2022~2025)

 

Chairman: LIU, Chao-Shiuan
Vice Chairmen: CHEN, Wei-Jao、 DEMPSTER, Douglas
Board Members: CHEN, Chi-Chu、SCHIVE, Chi、PARKER, Robert、FULLER, William、Kuan, Chung-Ming、WANG, Fan-sen、WEI, Meei Yeh、CHEN, Lih J.、FIRESTEIN, David、Chang, Chia-Juch、LEE, Si-Chen、WU, Ching-Ji